Türkiye Kent Konseyleri Birliği, 25 maddelik afet eylem planını açıkladı: EMASYA çağrısı

Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) afet şûrası sonrası oluşan afet eylem planını önceki gün gazetecilerle düzenlenen iftar programında açıkladı. TKKB ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Yaşanan afetin yaralarının tam olarak sarılması daha uzun yıllar gerektirecek. Şehircilik ve yapı kültürümüz, bilimsel bilgiyle kurduğumuz ilişki ve kurumsal yapılanmanın eksikleri kuşkusuz kent konseylerinin bileşenleri olan uzmanlar ve yetkililer tarafından derinlemesine sorgulanacak” dedi.

HASTALIK UYARISI

TKKB yönetim kurulu üyesi ve Hatay Kent Konseyi Başkanı Dr. Nevide Kimyon, konuşmasında bölgedeki hastalık risklerine dikkat çekti. “Şehrimizin yüzde 90’ını kaybettik. İnsanıyla, yapısıyla, aracıyla, ticaretiyle, bütün canlı türleriyle kaybettik diyebilirim” diyen Kimyon, “Konaklama ve beslenme sorunu dışında ortaya çıkan tabloda, toplu şekilde kötü koşullarda yaşama sebebiyle yeterli hijyene ulaşamamaktan kaynaklı ciddi sağlık sorunlarıyla yüz yüze olunduğunu ya da olunabileceğini ifade etmek istiyorum. Bunun göz ardı edilmemesi gerek” dedi.

Enkaz kaldırılması sırasında oluşan tozların ya da kimyasalların, çeşitli solunum yolu hastalıklarına yol açacağı uyarısında bulunan Kimyon, ifadelerini kullandı.

TKKB yönetim kurulu üyesi ve Elazığ Kent Konseyi Başkanı Rüstem Kadri Septioğlu ise iptal edilen EMASYA Protokolü’ne işaret ederek “Deprem sırasındaki güvenliğin sağlanması adına bunun benzeri bir çalışmayı hemen hayata geçirmemiz gerekiyor” diye konuştu. Sigorta şirketlerinin, depremlerden sonra ücretleri ödemediğini de kaydeden Septioğlu, “2020’de Elazığ’da yaşadığımız depremde yüzde 80’inin sigorta bedelini alamadık. Yargıda sürüncemede kalıyor. Gerçek faiz yüzde 100’lerdeyken yıllık yüzde 9 faiz işlerine geldiği için sürüncemede kalıyor” şeklinde görüş belirtti.

PLANDA ÖNE ÇIKAN ÖNERİLER

 • Konseylerin afetlere hazırlık çalışmalarının ve kaynaklarının listeleneceği “Kent Konseyleri Dijital Afet Rehberi” oluşturulması.
 • Afetlerdeki bilgi kirliliğini engellemek için “Afet Açık Veri Teyit Platformu”nun kurulması.
 • Veri platformlarını desteklemek için “Mahalle Gönüllüleri Ağı” kurulması.
 • Bağışların şeffaf izlenebilmesi için “Afet Destekleri İzleme Platformu” oluşturulması.
 • Kültürel ve doğal mirasın korunması için “Kültürel ve Doğal Miras Muhafızları Sistemi” oluşturulması.
 • Kent merkezlerinin planlanması ve inşasına özen önem verilmesi.
 • Enkaz kaldırmada çevresel etkileri düşünerek doğa tabanlı yaklaşım benimsenmesi.
 • Aile işletmeleri ve KOBİ’ler için ekonomik yeniden yapılanma destek platformu kurulması.
 • Hasar tespitleri ile yeniden yapılanmada yapılaşmanın tüm aşamalarının şeffaf şekilde izlenebilmesi.
 • Afet sonrası güvenlik ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin dikkate alınması.
 • Engelliler için özel ekonomik ve toplumsal destek programı oluşturulması.
 • Yoğunlaştırılmış eğitsel ve psiko-sosyal destek programları oluşturulması.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir